kovarik-tomas.jpg
čeština Deutsch

Autorizovaný průvodce Prahou

Tomáš Kovařík

________________________________________________

Home - Prohlídky - Výlety - Tour-Guide-System - Ostatní programy - Ceník - FAQ/Informace - Odkazy - Kontakt
To nejlepší - St. Město - Hradčany - Židovská Praha - P. hrad - Vyšehrad - Královská cesta - Malá Strana - Vyhlídky - Ráno/Večer - Kafka - Mozart - eBike - Zahrady - Karlův most - Kostely - 1900 - Architektura - Legendy - Komunismus - Národní galerie

PROHLÍDKY PRAHY

1) To nejlepší z Prahy
Tato klasická trasa je optimální pro ty, kteří navštíví Prahu poprvé a/nebo chtějí během jedné polodenní procházky shlédnout nejdůležitější pamětihodnosti Prahy (Pražský hrad s katedrálou sv. Víta, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem a Václavské náměstí).

2) Křížem krážem Starým Městem a Josefovem ke Karlovu mostu
Prohlídka historického centra na pravém břehu Vltavy.

3) Hradčany, Pražský hrad a Malá Strana
Procházka hradním areálem a přilehlými čtvrťmi na levém břehu Vltavy.

Při delším pobytu doporučuji dvě polodenní prohlídky 2 a 3. Během těchto dvou procházek se seznámíte s tím nejdůležitějším, co je v historickém centru k vidění.

4) Židovská Praha
Intenzivní prohlídka bývalého židovského ghetta v dnešní čtvrti Josefov s těžištěm v expozicích Židovského muzea se vstupným.

5) Pražský hrad
Podrobná prohlídka areálu Pražského hradu s návštěvou interiérů (se vstupným) a hradních zahrad.

6) Z Vyšehradu podél Vltavy k Národnímu divadlu
Procházka legendami opředeným Vyšehradem se hřbitovem a podél Vltavy s kubistickými domy a Tančícím domem k Národnímu divadlu.

7) Královskou cestou
Po trase korunovačních průvodů českých králů od Prašné brány Starým Městem, přes Karlův most a Malou Stranou ke katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

8) Romantická Malá Strana
Podrobná prohlídka čtvrti pod Pražským hradem s jejími kostely, paláci, zahradami a malebnými zákoutími.

9) Nejhezčí vyhlídky
Podobně jako Řím stála i stará Praha na sedmi pahorcích. A na několik z nich vystoupíme při této procházce. Praha je fotogenická a vypadá působivě z mnoha úhlů. Největší zásluhu na tom má Vltava. Díky její erozivní činnosti vznikla v pražské pánvi malebná přírodní scenérie, kterou lidská činnost dotvořila v harmonický celek přírody a umění.

10a) Dobré ráno Praho
Chcete zažít Prahu s prázdnými uličkami bez proudů turistů? Pak byste měli tentokrát vstát dříve. Procházku lze ukončit snídaní v útulné kavárně.

10b) Dobrý večer Praho
Jste v Praze pracovně a nemáte přes den čas na prohlídku města? Nebo se rádi procházíte městem za večerního osvětlení? Prohlídku lze přerušit večeří nebo ukončit v baru.

TEMATICKÉ PROHLÍDKY PRAHY

11) Po stopách Franze Kafky
Po stopách v zahraničí nejznámějšího pražského spisovatele.

12) Po stopách Wolfganga Amadea Mozarta

13) Výlet Prahou na elektrokolech
Cyklistická doprava nemá v Praze dlouhou tradici. Přesto zde vzniklo v posledních letech množství cyklistických stezek. Praha je relativně kopcovitá, proto jsou elektrokola příjemná alternativa. Na elektrokole se šlape do pedálů stejně, jako na běžném jízdním kole, ale jízda do kopce je díky podpoře elektromotoru méně náročná. I po prudším stoupání nebudete udýchaní či spocení.
Osvědčila se trasa po pravém břehu Vltavy s odbočkou na vrch Vítkov. Dále kolem zámku Troja k severnímu okraji Prahy, přívozem na levý břeh a zpět přes Stromovku, na Letnou, kolem Pražského hradu a Strahovského kláštera na Petřín. A sjezd na Malou Stranu zpět do centra. (Rovněž je možná projížďka na Vyšehrad.)
Pokud máte vlastní kola, ale neznáte pražské cyklostezky, je možné podniknout projížďku i bez zapůjčení kol.

14) Historické zahrady
Prohlídka zahrad v areálu Pražského hradu a palácových zahrad na Malé Straně. (Zahrady jsou přístupné pouze od dubna do října.)

15) Karlův most a jeho okolí
Poznáte mimo jiné jednotlivé sochy svatých na Karlově mostě, dozvíte se legendy jejich svatých a navšívíte muzeum Karlova mostu.

16) Kostely, kláštery a poutní místa - poklady sakrálního umění
Pro zájemce o sakrální umění a církevní dějiny.

17) Praha kolem roku 1900
Při této procházce uvidíte nejzajímavější budovy secese, kubismu a moderny. Při tom se dozvíte historické souvislosti přelomu století.

18) Moderní architektura
Zajímavé budovy období 1920-2010 v Praze.

19) Legendy a strašidla staré Prahy
Máte dost letopočtů nebo cestujete s dětmi? Pak by mohla být tato procházka to pravé pro Vás.

20) Komentované prohlídky sbírkami Národní galerie (délka ca. 2 hodiny):
20a) Umění 19. století v Čechách (Pražský hrad - bývalý klášter sv. Jiří)
20b) České umění 20. století (Veletržní palác)
20c) Francouzské a zahraniční umění 19.-20. století (Veletržní palác)
20d) Nejzajímavější díla českého a zahraničního umění 19.-20. století (Veletržní palác)
20e) Český kubismus 1910-1919 (Dům U Černé Matky Boží)

21) Všední den v komunistickém režimu
Přednáška (ca. 1h30) s následnou diskuzí vhodná pro školní skupiny.
Rovněž možná procházka po trase průvodu studentů 17.11.1989.

Trvání: polodenní prohlídky trvají většinou 3 - 4 hodiny (dle Vašeho přání či časových možností, bez vlivu na cenu). Doporučené trvání pro školní skupiny činí 3 hodiny.

Okružní jízda: pro skupiny s vlastním busem může být zařazena okružní jízda Prahou (ca. 1 hodina). Většinu prohlídek je však nutné absolvovat pěšky nebo veřejnou dopravou, protože autokary bez zvláštního povolení nesmí vjíždět do podstatné části historického centra.
Pro ostatní mohu na přání zajistit auto, van nebo bus různé velikosti.

Poslední aktualizace: 09.01.2012

________________________________________

Email: KovarikTomas@email.cz  • Telefon: • Mobil: 00420 602267181