kovarik-tomas.jpg
čeština Deutsch

Autorizovaný průvodce Prahou

Tomáš Kovařík

________________________________________________

Home - Prohlídky Prahy - Výlety - Tour-Guide-System - Ostatní programy - Ceník - FAQ/Informace - Odkazy - Kontakt
To nejlepší - St. Město - Hradčany - Židovská Praha - P. hrad - Vyšehrad - Královská cesta - Malá Strana - Vyhlídky - Ráno/Večer - Kafka - Mozart - eBike - Zahrady - Karlův most - Kostely - 1900 - Architektura - Legendy - Komunismus - Národní galerie

16) Kostely, kláštery a poutní místa - poklady sakrálního umění

Pro milovníky sakrálního umění a církevních dějin nebo pro zájezdy poutníků, farních úřadů apod.

Co uvidíte:
Strahovský klášter premonstrátů s knihovními sály* - poutní místo Loreta s klenotnicí* - Arcibiskupský palác - katedrála sv. Víta - Svatováclavský poklad* - kostel sv. Mikuláše* na Malé straně (největší barokní kostel v Praze) - kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) - Betlémská kaple* (ohnisko reformního hnutí) - kostel Panny Marie Sněžné (nejvyšší oltář v Praze) - pomník Jana Husa - Týnský kostel (Matky Boží před Týnem, hlavní farní kostel Starého Města) - kostel sv. Jakuba.
*) = objekty se vstupným (pro skupiny poutníků v některých objektech se vstupným možný bezplatný vstup)

Jen málo měst světa se může pochlubit takovou rozmanitostí kostelů, svatyň, sakrálních staveb a poutních míst jako Praha. Ve městě sídlí arcibiskupství, pravoslavný patriarchát, církev husitská a českobratrská evangelická, působí četné církevní řády a nacházela se zde důležitá talmudská škola.
Křesťanství se zde rozšiřovalo od druhé poloviny 9. století. Na přelomu 14. a 15. století zde našly odezvu u široké veřejnosti myšlenky církevního reformátora Jana Husa. Kališníci ovlivnili společnost po celé 15. století. Kázání se konalo v češtině. Bible byla tehdy přeložena z latiny do češtiny jako třetího jazyka (německý a anglický překlad následoval až o století později). Také evropská reformace 16. století zde našla pozitivní ohlas. V Čechách panovala relativní náboženská svoboda. V Českém království od roku 1526 panující Habsburkové podporovali však protireformaci. To vedlo po smrti Rudolfa II. k defenestraci katolických místodržících a následně k Třicetileté válce. Násilná rekatolizace pod vedením jezuitů přinesla po roce 1620 své ovoce. Katolická církev získala po 200 letech opět naprostou převahu. A během barokní doby byla Praha i venkov obohacena o mnoho nových sakrálních staveb. Katolická církev byla do roku 1918 věrná habsburské dynastii. Již mezi světovými válkami klesal počet katolických věřících v českých zemích. Po roce 1948 byly komunistickým režimem zrušeny veškeré kláštery a církevní řády, církve a věřící byli pronásledováni. Teprve po roce 1989 mohou církve nerušeně rozvíjet svou činnost, mnoho církevních řádů obnovilo svou činnost.
Dnes je kolem 60% obyvatelstva bez vyznání, což ovšem neznamená, že jsou všichni plně ateističtí. V Praze je kolem 200 kostelů, z toho v centru téměř 100. Ty nejzajímavější z nich navštívíme při této procházce.

Cena polodenní prohlídky v češtině (do 4 hodin; příplatky, slevy, provize - viz podrobný ceník):
1-5 osob Kč 1250
6-10 osob Kč 1400
11-15 osob Kč 1500
16+ osob Kč 1600
Tour-Guide-System: bezdrátový audiosystém umožňuje perfektní srozumitelnost a volnost pohybu ...
Příplatek (fakultativně) za osobu: Kč 48.
(Zejména při tomto programu je použití Tour-Guide-Systému u skupin nad ca. 5 osob doporučeníhodné, protože v několika kostelích (např. Panny Marie Sněžné, Týnském a sv. Jakubovi) je hlasitý výklad zakázán.)

Doporučené trvání: ca. 4 hodiny (dle Vašeho přání a časových možností).
Délka trasy (pěšky): ca. 4 - 5 km.

Doporučené místo srazu:
a) Zastávka "Pohořelec", tramvaj 22, Praha 6, Keplerova / roh Parléřovy (u památníku astronomů Tychona Brahe a Jana Keplera) nebo
b) Zastávka "Malostranská", zelená trasa metra A nebo tramvaj 12, 18, 20, 22 (a pak společně 4 zastávky tramvají ke Strahovskému klášteru) nebo
c) dle dohody (v hotelu apod.).

Další informace a vstupné (fakultativně, není zahrnuto v ceně):
- Strahovský klášter - knihovní sály: denně mimo 24.-25.12. a velikonoční neděli, Kč 80, snížené Kč 50. (V klášteře je dále přístupný konvent a obrazová galerie.)
- Loreta s klenotnicí (např. diamantová monstrance se 6.222 diamanty): denně, Kč 130/100, rodinné Kč 270.
- Katedrála sv. Víta: denně mimo neděli dopoledne, při této procházce doporučuji jen část bez vstupného. (Vstupné Pražský hrad malý okruh = celá katedrála sv. Víta + Starý královský palác + bazilika sv. Jiří + Zlatá ulička: Kč 250/125, rodinné Kč 500.)
- Svatováclavský poklad: denně, Kč 300/150, rodinné Kč 600 (139 nejzajímavějších exponátů v kapli sv. Kříže je nově přístupných po 21 letech; regulace počtu návštěvníků - zároveň nejvíce 45 osob).
- Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně: denně (mimo 24.12.), Kč 70/35.
- Kostel Panny Marie Vítězné (s malým muzeem Pražského Jezulátka): denně mimo neděli dopoledne.
- Betlémská kaple: denně mimo pondělí, Kč 50/30.
- Týnský kostel: denně mimo pondělí a neděli odpoledne.
- Kostel sv. Jakuba: denně mimo neděli dopoledne.

Poslední aktualizace: 24.01.2012

Obrázky zleva: Strahovský klášter (Filozofický sál) - Loreta - katedrála sv. Víta - kostel sv. Mikuláše na Malé Straně (vnitřek kupole) - Pražské Jezulátko - Týnský kostel a pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí.

________________________________________

Email: KovarikTomas@email.cz  • Telefon: • Mobil: 00420 602267181