kovarik-tomas.jpg
čeština Deutsch

Autorizovaný průvodce Prahou

Tomáš Kovařík

________________________________________________

Home - Prohlídky Prahy - Výlety - Tour-Guide-System - Ostatní programy - Ceník - FAQ/Informace - Odkazy - Kontakt
To nejlepší - St. Město - Hradčany - Židovská Praha - P. hrad - Vyšehrad - Královská cesta - Malá Strana - Vyhlídky - Ráno/Večer - Kafka - Mozart - eBike - Zahrady - Karlův most - Kostely - 1900 - Architektura - Legendy - Komunismus - Národní galerie

4) Židovská Praha s bývalým ghetem

Intenzivní prohlídka bývalého židovského gheta v dnešní čtvrti Josefov s těžištěm v expozicích Židovského muzea se vstupným. Seznámíte se s tradicemi a zvyky (všední den, šabat, obřízka, bar micva, sňatek, stravovací předpisy, pohřbívání), svátky a dějinami Židů v českých zemích. Pokud byste si chtěli prohlédnout památky gheta pouze zvenku bez vstupného, doporučuji trasu 2 Křížem krážem Starým Městem a Josefovem ke Karlovu mostu.

Co uvidíte:
Pinkasova synagoga ŽM (památník holocaustu a dětské kresby z Terezína 1942-1944) - Starý židovský hřbitov ŽM (s 12.000 náhrobky a ca. 100.000 pohřbenými) - Klausová synagoga ŽM (židovské tradice a zvyky I) - Obřadní síň ŽM (židovské tradice a zvyky II) - Staronová synagoga (nejstarší dochovaná aktivní synagoga Evropy) - Židovská radnice*) - Vysoká synagoga*) - Maiselova synagoga ŽM (Dějiny Židů v českých zemích do roku 1780) - Pomník Franze Kafky - Španělská synagoga ŽM (Dějiny Židů v českých zemích od roku 1780 a stříbro českých synagog). Dle časových možností ještě galerie Roberta Guttmanna (krátkodobá výstava do 31.10.2012 "Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek") ŽM.
ŽM = součást Židovského muzea vč. Starého židovského hřbitova, *)= jen exteriér

Praha je jedním z nejstarších a nejdůležitějších židovských center střední Evropy. V uplynulých 10 stoletích nebyla kontinuita zdejšího židovského osídlení nikdy přerušena. Naopak zde často nacházeli azyl souvěrci z okolních zemí. V Praze působil známý rabín Löw, podle legendy tvůrce Golema. Mnoho Židů se zasloužilo v 19. století o průmyslový rozvoj v českých zemích. Pražští rodáci Franz Kafka, Franz Werfel a Egon Erwin Kisch obohatili moderní literaturu. Před 2. světovou válkou žilo v českých zemích kolem 120.000 židů, z toho asi polovina v Praze. Čtvrtině z nich se podařilo do roku 1940 emigrovat a téměř 80.000 přišlo o život v nacistických vyhlazovacích táborech. Dnešní pražská židovská obec čítá jen kolem 1.600 osob a teprve po roce 1989 mohla opět začít nerušeně rozvíjet své tradice a zvyky.

Cena polodenní prohlídky v češtině (do 4 hodin; příplatky, slevy, provize - viz podrobný ceník):
1-5 osob Kč 1250
6-10 osob Kč 1400
11-15 osob Kč 1500
16+ osob Kč 1600
Tour-Guide-System: bezdrátový audiosystém umožňuje perfektní srozumitelnost a volnost pohybu ...
Příplatek (fakultativně) za osobu: Kč 48.

Doporučené trvání: 3 - 4 hodiny (dle Vašeho přání a časových možností).
Délka trasy (pěšky): ca. 1 km.
Možné objednat: celoročně mimo sobot a židovských svátků.
Židovské svátky 2012: 08.04., 13.04., 27.-28.05., 17.-18.09., 26.09., 01.-02.10., 08.-09.10. (Židovské muzeum zavřeno rovněž 24.12.)

Doporučené místo srazu:
a) Praha 1-Josefov, Maiselova 18 / roh ulice Červené, před Židovskou radnicí naproti Staronové synagoze). Nejbližší zastávka "Staroměstská" (250 m), zelená trasa metra A, tramvaj 17 a 18, bus 207 nebo
b) Zastávka "Staroměstská", Kaprova ulice / roh ulice Valentinské (zelená trasa metra A, tramvaj 17 a 18, bus 207) nebo
c) dle dohody (v hotelu apod.).

Další informace a vstupné (není zahrnuto v ceně):
a) Židovské muzeum ŽM (bez Staronové synagogy): 1-4 osoby Kč 300, snížené Kč 200 (rodinné 2 dospělí á Kč 300, 1-4 děti á Kč 150), držitelé ZTP, ZTP-P a 1 doprovod Kč 50, držitelé Opencard Kč 120/80, rodina s Opencard (2 dospělí a max. 4 děti) Kč 320. 5+ osob Kč 270/170. U skupin do 15 žáků/studentů 1 učitel zdarma, nad 15 žáků 3 učitelé zdarma. Ca. 3 hodiny.
b) Staronová synagoga: 1-4 osoby Kč 200/140 (rodinné 2 dospělí á Kč 200, 1-4 děti á Kč 100), držitelé ZTP, ZTP-P a 1 doprovod Kč 35. 5+ osob Kč 180/120.
c) Židovské muzeum a Staronová synagoga a+b: 1-4 osoby Kč 480/320 (rodinné 2 dospělí á Kč 480, 1-4 děti á Kč 230), držitelé ZTP, ZTP-P a 1 doprovod Kč 85. 5+ osob Kč 430/270.
d) Pouze Španělská synagoga a galerie Roberta Guttmanna: 1-4 osoby Kč 70/50, 5+ osob Kč 55/35.
Na hřbitově a v Pinkasově a Staronové synagoze je očekáváno přiměřené oblečení (zakrytá ramena, ne minisukně), muži s pokrývkou hlavy - doporučuji vzít vlastní libovolnou čepici či klobouk, protože provizorní kipy, které si lze na místě bezplatně zapůjčit, neustále padají na zem.
Dále je možné navštívit: se vstupným Jeruzalémskou synagogu a Židovský hřbitov na Žižkově, zdarma Nový židovský hřbitov. Židovské muzeum pořádá prohlídky s českým výkladem v rámci výchovy proti antisemitismu za snížené ceny. Informace na webu muzea.
Židovská obec v Praze, Federace židovských obcí v ČR.

Poslední aktualizace: 11.01.2012

________________________________________

Email: KovarikTomas@email.cz  • Telefon: • Mobil: 00420 602267181