kovarik-tomas.jpg
čeština Deutsch

Autorizovaný průvodce Prahou

Tomáš Kovařík

________________________________________________

Home - Prohlídky Prahy - Výlety - Tour-Guide-System - Ostatní programy - Ceník - FAQ/Informace - Odkazy - Kontakt
To nejlepší - St. Město - Hradčany - Židovská Praha - P. hrad - Vyšehrad - Královská cesta - Malá Strana - Vyhlídky - Ráno/Večer - Kafka - Mozart - eBike - Zahrady - Karlův most - Kostely - 1900 - Architektura - Legendy - Komunismus - Národní galerie

6) Z Vyšehradu podél Vltavy k Národnímu divadlu

Procházka legendárním Vyšehradem se hřbitovem a podél Vltavy s kubistickými domy a Tančícím domem k Národnímu divadlu.

Co uvidíte:
Kongresové centrum (pohled na Nuselský most a Nové Město s hradbami a kostely) - Táborská a Leopoldova brána - rotunda sv. Martina - kanovnické domy vyšehradské kapituly - Čertův sloup - sochy J. V. Myslbeka - bazilika sv. Petra a Pavla - Vyšehradský hřbitov - kubistické domy pod Vyšehradem - bývalá celnice na Výtoni - Emauzy - Tančící dům - (možná odbočka na Karlovo náměstí s Novoměstskou radnicí a kostelem sv. Ignáce) - nájemní domy na Masarykově nábřeží - Žofín - Národní divadlo. Procházku lze zakončit v tradiční kavárně Slávia nebo ochutnávkou tmavého piva v pivovaru U Fleků.

Vyšehrad byl pravděpodobně založen až v 10. století, o jedno století později, než Pražský hrad. Čeští panovníci zde sídlili pouze v letech 1070-ca. 1140. První český král Vratislav I. zde založil kostel sv. Petra a Pavla a vyšehradskou kapitulu. V souvislosti s jeho korunovací vznikl Kodex vyšehradský uložený dnes v Národní knihovně v Klementinu. Za Karla IV. byl Vyšehrad přestavěn. V roce 1420 se po obléhání vyšehradská posádka vzdala Pražanům. Během 15. století vzniklo na Vyšehradě malé poddanské městečko. Po Třicetileté válce byl Vyšehrad přebudován na mohutnou barokní pevnost, která byla na začátku vlády Marie Terezie dvakrát obsazena nepřáteli. V době národního obrození se Vyšehrad stal symbolem slavné minulosti a inspiroval mnoho umělců. Tehdy byl založen i vyšehradský hřbitov se Slavínem pro významné osobnosti českého národa.

Cena polodenní prohlídky v češtině (do 4 hodin; příplatky, slevy, provize - viz podrobný ceník):
1-5 osob Kč 1250
6-10 osob Kč 1400
11-15 osob Kč 1500
16+ osob Kč 1600
Tour-Guide-System: bezdrátový audiosystém umožňuje perfektní srozumitelnost a volnost pohybu ...
Příplatek (fakultativně) za osobu: Kč 48.

Doporučené trvání: 2 - 4 hodiny (dle Vašeho přání a časových možností).
Délka trasy (pěšky): ca. 3,0 km (k býv. celnici na Výtoni) nebo ca. 4,5 km (k Národnímu divadlu).

Doporučené místo srazu:
a) Stanice metra Vyšehrad (červená trasa metra C) na nástupišti ve směru Háje nebo
b) dle dohody (v hotelu apod.).

Další informace a vstupné (fakultativně, není zahrnuto v ceně):
- Vyšehrad (denně): a) Gotický sklep (trvalá expozice o Vyšehradu): Kč 50, snížené Kč 30, rodinné (2+2) Kč 100; b) Cihelná brána (trvalá expozice o pražském opevnění): Kč 20; c) Kasematy (vč. několika soch z Karlova mostu): Kč 50/30/100.
- Bazilika sv. Petra a Pavla (se secesními nástěnými malbami a malou klenotnicí): denně kromě pondělí a pátku odpoledne; Kč 30/10. Zvonkohra 11-21 hodin každou celou hodinu.
- Vyšehradský hřbitov: denně, zdarma.
- Bývalá celnice Výtoň (expozice vory a lodní doprava na Vltavě, zaniklé Podskalí - pobočka Městského muzea): denně mimo pondělí, listopad-březen zavřeno; Kč 30/20/50 (1. čtvrtek v měsíci Kč 5/0).

Poslední aktualizace: 23.01.2012

________________________________________

Email: KovarikTomas@email.cz  • Telefon: • Mobil: 00420 602267181